Güneybatı Üniversitesi

Yabancı Öğrencilerin Dikkatine: Başvuru ve Öğretim Programları

 

 

ÜNİVERSİTEMİZ

Blagoevgrad şehrinde bulunan Güneybatı Üniversitesi “Neofit Rilski”, Devlet Değerlendirme ve Akreditasyon Kurumu tarafından 10 üzerinden 9.26 alarak en yüksek puanla 2018 yılına kadar akredite edilmiştir.

Üniversitemiz, öğrencilere mükemmel eğitim almalarına olanak sağlayan uygulama alanları ve derslere dair her konuyu danışabilecekleri öğretim üyeleri ile farkını ortaya koymaktadır.

Aynı zamanda modern eğitim kuruluşları ve spor tesisleri ile öğrenciye kendisini hem bilimsel hem de sanatsal manada ifade etme imkanları sunmaktadır.

Kariyer merkezimiz ise staj imkanları ve işverenler ile tanışma fırsatları sunmaktadır.

Öğrencilerimiz uluslararası değişim programlarına katılabilir ve bunun neticesinde almış oldukları krediler tarafımızdan tanınmaktadır.

Üniversitemiz Bulgaristan’ın başkenti Sofya’ya 90 km uzaklıktadır, Türkiye Cumhuriyetine olan uzaklığı ise 380 km’dir.

Blagoevgrad şehrinin nüfusu 80.000 kişi olup eğitim ve yaşam için mükemmel bir yerdir.

І. BULGARCA HAZIRLIK EĞİTİMİ VE UZMANLIK/MESLEKİ BULGARCA

Lisans, yüksek lisans ve doktora programlarına katılmak isteyen yabancı öğrenciler, Bulgarca hazırlık eğitimi ve aynı zamanda uzmanlık/mesleki Bulgarca eğitimi alırlar. Bulgarca kursunun işleyişi aşağıdaki gibidir:
Hazırlık kursunun ortalama süresi 9 aydır ve komisyon önünde yapılan yazılı ve sözlü bir sınav ile sona erer. Sınavı başarı ile geçenlere Bulgaristan Devletinin diğer üniversiteleri tarafından da tanınan ve kabul edilen Bulgarca Dil Sertifikası verilmektedir. Hazırlık kursunun ücreti 3000 Euro’dur. Başvuru, eğitim almayı düşündüğünüz yıl en geç 10 Eylül’e kadar yapılmalıdır.
Eğer öğrenci belli bir seviyede Bulgarca diline hakim ise doğrudan uzmanlık/mesleki dil eğitimine geçer ve en fazla 6 ay içerisinde de eğitimini tamamlar. Kursun sonunda sınav komisyonu tarafından düzenlenen ve yazılı ile sözlü kısmı olan bir bitirme sınavı yapılmaktadır. Sınavı başarı ile geçenlere Bulgaristan Devletinin diğer üniversiteleri tarafından da tanınan ve kabul edilen Bulgarca Dil Sertifikası verilmektedir. Kurs ücreti 1000 Euro’dur. Başvuru, eğitim almayı düşündüğünüz yıl en geç 1 Mart’a kadar yapılmalıdır
Aday öğrencilerden Bulgarcaya ve programı ile alakalı terminolojiye yüksek seviyede hakim olanlar fakat dil sertifikası olmayanlar doğrudan komisyon önünde sınava tabi olurlar. Sınavı başarı ile geçenlere Bulgaristan’daki tüm üniversitelere başvurabilmeleri için gerekli olan Bulgarca Dil Sertifikası verilmektedir. Sınav ücreti 300 Euro olup sınava dilediğiniz tarihlerde girebilirsiniz.

ІІ. ORTAÖĞRETİM SONRASI LİSANS PROGRAMLARI EĞİTİMİ

Tüm akredite edilmiş lisans programlarını aşağıdaki linkten görebilirsiniz: http://www.swu.bg/academic-activities/academic-programmes.aspx?lang=en

Başvuru Şartları:

Aday öğrenci, ülkesinde almış olduğu ortaöğretim diploması ile yükseköğretime devam edebilmelidir. İbraz edilen diploma, Blagoevgrad Bölge Eğitim Müdürlüğünde tanınma sürecine tabidir.

Eğitim Süresi:
4 yıl (fakat dört yıllık eğitim üç yılda da bitirilebilir)

Başvuru Tarihleri:
Gerekli başvuru evrakları, eğitim almayı düşündüğünüz yılın en geç 10 Eylül tarihine kadar üniversiteye teslim edilmelidir.

Eğitim türü:
Avrupa Ekonomik Topluluğu ve Avrupa Birliği dışındaki ülkelerden gelenler örgün eğitim almak zorundadırlar. Aynı zamanda Üniversitemiz, konferans ve seminerlere zorunlu katılımı azaltarak bireysel öğretim planı da sunmaktadır.

Ücretler (Avrupa Ekonomik topluluğu ve Avrupa Birliği ülkeleri dışından gelen yabancı öğrenciler):
Dönemlik öğrenim ücreti 1.700 Euro olup eğitim türü sadece örgündür. Eğitim dili Bulgarcadır. "Hemşirelik" ile "Ebelik" lisans progamlarının dönemlik öğrenim ücreti 2225 Euro’dur.
* NOT: Dönemlik öğrenim ücreti her dönemin başında tam olarak ödenmektedir.
Çifte vatandaş olanlar ise, yabancı öğrencilerin ödedikleri ücretin %50 sini öderler.
Öğrenciler, aynı anda birden fazla lisans programında eğitim alabilirler.

GEREKLİ EVRAKLAR:

1. Rektörlüğe sunulan dilekçe,
2. Ortaöğretim diplomasının fotokopisi ve not döküm belgesi,
3. Adayın ülkesinde almış olduğu ortaöğretim diploması ile yükseköğretime devam etme hakkını belgeleyen yetkili bir makam tarafından verilen bir belge
* NOT:
- Ortaöğretim diplomasının fotokopisi, not döküm belgesi ve 3 numaralı noktada belirtilen belge Lahey konseyine üye bir ülke tarafından apostil edilmiş olmalıdır veya Bulgaristan Devletinin hukuki ilişkileri olduğu bir ülkenin Dışişleri Bakanlığı tarafından onaylı olmalıdır. - Apostil damgası, diplomayı ve not döküm belgesini veren ülke tarafından basılması gerekmektedir.
- Apostilli evraklar Bulgarcaya tercüme edilmelidir ve tercüme edilen nüshalar da Bulgaristan Konsolosluğu tarafından tasdiklenmelidir.
- Eğer tercüme Bulgaristan sınırları içinde yapılmış ise tercüme tasdiki Bulgaristan Dışişleri Bakanlığının konsolosluk şubesince de yapılabilir.
- Eğer diplomayı veren ülke Lahey konseyine tabi değil ise ve aynı zamanda bu ülke ile Bulgaristan arasında herhangi bir hukuki anlaşma yok ise tercüme ve legalizasyon genel kuralları geçerlidir.
4. Sağlık belgesi – başvuru yapılmadan önceki 30 gün içerisinde alınmış olması gerekir
5. Nüfus cüzdanı fotokopisi,
6. Dört adet fotoğraf (4x3 cm).
* NOT:
2, 3 ve 4 numaralı noktada belirtilen belgeler Bulgarcaya tercüme edilmeli ve tercüme edilen nüshalar da kendi ülkenizin Dışişleri Bakanlığı ve Bulgaristan Konsolosluğu tarafından onaylanmış olmalıdır.

• Başvuru ücreti – 105 €.
* NOT:
Öğrenim ücretleri her yıl Bulgaristan Bakanlar Kurulu tarafından onaylanmaktadır.

Lisans Programları:
Pedagoji (Anaokul ve Okul Öncesi Pedagojisi; Anaokul Pedagojisi ve Yabancı Dil; Pedagoji ve Eğitim Yönetimi; Okul Öncesi Pedagoji ve Yabancı Dil; Sosyal Pedagoji; Özel Eğitim Pedagojisi)
Pedagoji / Öğretmenlik: (Matematik ve Bilişim Öğretmenliği; Bulgarca ve Yabancı Dil Öğretmenliği; Resim Sanatı Öğretmenliği; Müzik Öğretmenliği; Ekipman, Teknoloji ve Girişimcilik Öğretmenliği; Fizik ve Matematik Öğretmenliği; Kimya ve Fizik Öğretmenliği; Coğrafya ve Tarih Öğretmenliği; Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği)
Tarih ve Arkeoloji (Tarih; Arşiv ve Bilgi Güvenliği)
Felsefe
Filoloji (Bulgarca; İngilizce; Uygulamalı Dilbilim; İngilizce ve Etnoloji; Dilbilim)
Sosyoloji, Antropoloji ve Kültür Bilimleri (Sosyoloji; Kültüroloji; Kültür ve Medya; Kültür ve Turizm)
Psikoloji
Siyaset Bilimi (Avrupa Çalışmaları; Uluslararası İlişkiler; Siyaset Bilimi)
Sosyal Faaliyetler
Kamu İletişimi ve Enformasyon Bilimleri (Halkla İlişkiler)
İdare ve Yönetim (Kamu Yönetimi; İşletme Yönetimi)
Ekonomi (Muhasebe ve Kontrol; Finans; Sosyoekonomi; Marketing; Uluslararası İktisadi İlişkiler)
Turizm
Fizik Bilimleri (Uygulamalı Optik Teknolojileri; Metroloji)
Kimya Bilimleri (Kimya; Tıp Kimyası)
Yer Bilimleri (Coğrafya; Еkoloji ve Çevre Koruma)
Matematik
Bilişim ve Bilgisayar Bilimleri (Bilişim; Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri)
Komünikasyon ve Bilgisayar Donanımları (Komünikasyon Tekniği ve Teknolojileri; Bilgisayar Sistemleri ve Teknolojileri)
Еlektrik, Elektronik ve Otomasyon (Еlektronik)
Makine Mühendisliği (Dikiş Sektöründe Modelleme, Teknoloji ve Yönetim)
Toplum Sağlığı (Kineziterapi; Logopedi)
Sağlık Hizmetleri (Ebelik; Hemşirelik)
Spor
Güzel Sanatlar (Endüstriyel Sanatlar – Moda)
Müzik ve Dans Sanatı (Bulgar Milli Koreografisi; Modern Koreografi; Müzikte Elektronik Teknolojiler; Sahne Sanatları /halk müziği enstrümanları, şarkı söyleme – türküler, pop müzik veya caz)
Tiyatro ve Sinema Sanatı (Sinema ve TV Montajı; Sinema ve TV Rejisörlüğü; Sinema ve TV Yönetmenliği; Oyunculuk)
Millî Güvenlik

ІІІ.YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI

Tüm akredite edilmiş yüksek lisans programlarını aşağıdaki linkten görebilirsiniz. http://www.swu.bg/academic-activities/academic-programmes/masters-programmes.aspx

Başvuru Şartları:

Aday öğrencilerin bir lisans veya yüksek lisans diploması sahibi olmaları gerekmektedir. Bu lisans ve yüksek lisans diplomalarının Üniversitemizin Akademik Kurulu tarafından tanınması gerekmektedir ve bu işlem için ödenen ücret 105 Euro’dur.

Eğitim Süresi
- 1 eğitim yılı (iki dönem) – eğer yüksek lisansınız lisans eğitiminizin devamı ise
- 2 eğitim yılı (dört dönem) – eğer yüksek lisans eğitiminiz lisans eğitiminizin devamı değil ise Başvuru Tarihleri:
- Güz döneminde – 10 Ekim
- Bahar döneminde – 10 Şubat
Eğitim Türü:
Avrupa Ekonomik Topluluğu ve Avrupa Birliği dışındaki ülkelerden gelenler örgün eğitim almak zorundadırlar.
Aynı zamanda Üniversitemiz, konferans ve seminerlere zorunlu katılımı azaltarak bireysel öğretim planı da sunmaktadır.
Ücretler (Avrupa Ekonomik topluluğu ve Avrupa Birliği ülkeleri dışından gelen yabancı öğrenciler):
Dönemlik öğrenim ücreti 1.750 Euro olup eğitim türü sadece örgündür. Eğitim dili Bulgarca veya İngilizcedir.
Çifte vatandaş olanlar ise yabancı öğrencilerin ödedikleri ücretin %50’sini öderler.
* NOT: Dönemlik öğrenim ücreti her dönemin başında tam olarak ödenmektedir.

Öğrenciler, aynı anda birden fazla lisans programında eğitim alabilirler.

GEREKLİ EVRAKLAR:

1. Rektörlüğe sunulan dilekçe,
2. Lisans/yüksek lisans diplomasının fotokopisi ve not döküm belgesi
* NOT:
- Lisans/yüksek lisans diplomasının fotokopisi ve not döküm belgesi Lahey konseyine üye bir ülke tarafından apostil edilmiş olmalıdır veya Bulgaristan Devletinin hukuki ilişkileri olduğu bir ülkenin Dışişleri Bakanlığı tarafından onaylı olmalıdır.
- Apostil damgası, diplomayı ve not döküm belgesini veren ülke tarafından basılması gerekmektedir
- Apostilli evraklar Bulgarcaya tercüme edilmelidir ve tercüme edilen nüshalar da Bulgaristan Konsolosluğu tarafından tasdiklenmelidir.
- Eğer tercüme Bulgaristan sınırları içinde yapılmış ise tercüme tasdiki Bulgaristan Dışişleri Bakanlığının konsolosluk şubesince de yapılabilir.
- Eğer diplomayı veren ülke Lahey konseyine tabi değil ise ve aynı zamanda bu ülke ile Bulgaristan arasında herhangi bir hukuki anlaşma yok ise tercüme ve legalizasyon genel kuralları geçerlidir.
3. Ortaöğretim diplomasının fotokopisi,
4. İngilizce dil yeterlik belgesi (öğretim dili İngilizce olan yüksek lisans programlarında öğrenim görecek öğrenciler için),
5. Sağlık belgesi – başvuru yapılmadan önceki 30 gün içerisinde alınmış olması gerekir,
6. Nüfus cüzdanı fotokopisi,
7. Dört adet fotoğraf (4x3 cm),
8. CV.
* NOT:
2, 3 ve 4 numaralı noktada belirtilen belgeler Bulgarcaya tercüme edilmeli ve tercüme edilen nüshalar da kendi ülkenizin Dışişleri Bakanlığı ile Bulgaristan Konsolosluğu tarafından onaylanmış olmalıdır.

• Başvuru ücreti – 105 €.
* NOT:
Öğrenim ücretleri her yıl Bulgaristan Bakanlar Kurulu tarafından onaylanmaktadır

Yüksek lisans programlarının meslek alanları aşağıdaki gibidir:
• Eğitim Teorisi ve Yönetimi
• Fizik Bilimleri (Uygulamalı Optik Teknolojileri; Metroloji)
• Pedagoji / Öğretmenlik (Bilişim Öğretmenliği; Fizik Öğretmenliği; Matematik Öğretmenliği; Kimya Öğretmenliği; Tarih Öğretmenliği; Coğrafya Öğretmenliği; Yabancı Dil Öğretmenliği vb.)
• Tarih ve Arkeoloji
• Felsefe
• Filoloji
• Sosyoloji, Antropoloji ve Kültür Bilimi
• Psikoloji
• Siyaset Bilimi
• Sosyal Faaliyetler
• Kamu İletişimi ve Enformasyon Bilimleri
• İdare ve Yönetim
• Ekonomi
• Turizm
• Fizik Bilimleri
• Kimya Bilimleri
• Yer Bilimleri
• Bilişim ve Bilgisayar Bilimleri
• Komünikasyon ve Bilgisayar Donanımları
• Еlektrik, Elektronik ve Otomasyon
• Makine Mühendisliği
• Toplum Sağlığı
• Güzel Sanatlar
• Müzik ve Dans Sanatı
• Tiyatro ve Sinema Sanatı
• Millî Güvenlik
(Tüm yüksek lisans programlarını aşağıdaki linkten görebilirsiniz:
http://www.swu.bg/academic-activities/academic-programmes/masters-programmes.aspx?lang=en )

ІV. ORTAÖĞRETİM SONRASI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI

Başvuru şartları:
Aday öğrenci, ülkesinde almış olduğu ortaöğretim diploması ile yükseköğretime devam edebilmelidir. İbraz edilen diploma, Blagoevgrad Bölge Eğitim Müdürlüğünde tanınma sürecine tabidir.

Eğitim süresi:
- 5 yıl
Başvuru Tarihleri:
- Gerekli başvuru evrakları, eğitim almayı düşündüğünüz yılın en geç 1 Ekim tarihine kadar üniversiteye teslim edilmelidir.
Eğitim türü:
Avrupa Ekonomik Topluluğu ve Avrupa Birliği dışındaki ülkelerden gelenler örgün eğitim almak zorundadırlar.
Aynı zamanda Üniversitemiz, konferans ve seminerlere zorunlu katılımı azaltarak bireysel öğretim planı da sunmaktadır.
Ücretler (Avrupa Ekonomik topluluğu ve Avrupa Birliği ülkeleri dışından gelen yabancı öğrenciler):
Dönemlik öğrenim ücreti 1.700 Euro olup eğitim türü sadece örgündür. Eğitim dili Bulgarcadır.
Çifte vatandaş olanlar ise yabancı öğrencilerin ödedikleri ücretin %50’sini öderler.
* NOT: Dönemlik öğrenim ücreti her dönemin başında tam olarak ödenmektedir.

Öğrenciler, aynı anda birden fazla yüksek lisans programında eğitim alabilirler.

GEREKLİ EVRAKLAR:

1. Rektörlüğe sunulan dilekçe,
2. Ortaöğretim diplomasının fotokopisi ve not döküm belgesi,
3. Adayın ülkesinde almış olduğu ortaöğretim diploması ile yükseköğretime devam etme hakkını belgeleyen yetkili bir makam tarafından verilen bir belge.
* NOT:
- Ortaöğretim diplomasının fotokopisi, not döküm belgesi ve 3 numaralı noktada belirtilen belge Lahey konseyine üye bir ülke tarafından apostil edilmiş olmalıdır veya Bulgaristan. Devletinin hukuki ilişkileri olduğu bir ülkenin Dışişleri Bakanlığı tarafından onaylı olmalıdır.
- Apostil damgası, diplomayı ve not döküm belgesini veren ülke tarafından basılması gerekmektedir.
- Apostilli evraklar Bulgarcaya tercüme edilmelidir ve tercüme edilen nüshalar da Bulgaristan Konsolosluğu tarafından tasdiklenmelidir.
- Eğer tercüme Bulgaristan sınırları içinde yapılmış ise tercüme tasdiki Bulgaristan Dışişleri Bakanlığının konsolosluk şubesince de yapılabilir.
- Eğer diplomayı veren ülke Lahey konseyine tabi değil ise ve aynı zamanda bu ülke ile Bulgaristan arasında herhangi bir hukuki anlaşma yok ise tercüme ve legalizasyon genel kuralları geçerlidir.
4. Sağlık belgesi – başvuru yapılmadan önceki 30 gün içerisinde alınmış olması gerekir,
5. Nüfus cüzdanı fotokopisi,
6. Dört adet fotoğraf (4x3 cm).
* NOT:
2, 3 ve 4 numaralı noktada belirtilen belgeler Bulgarcaya tercüme edilmeli ve tercüme edilen nüshalar da kendi ülkenizin Dışişleri Bakanlığı ve Bulgaristan Konsolosluğu tarafından onaylanmış olmalıdır.

• Başvuru ücreti – 105 €.
* NOT:
Öğrenim ücretleri her yıl Bulgaristan Bakanlar Kurulu tarafından onaylanmaktadır.

Eğitim verilen programlar:

V. DOKTORA PROGRAMLARI

Tüm akredite edilmiş doktora programlarını aşağıdaki linkten görebilirsiniz. (http://www.swu.bg/university-profile/accreditation/accredited-phd-programmes.aspx)

Başvuru şartları:

Aday öğrenci yüksek lisans derecesine sahip olmalıdır. Bu yüksek lisans diplomanın Üniversitemizin Akademik Kurulu tarafından tanınması gerekmektedir ve bu işlem için ödenen ücret 105 Euro’dur.

Eğitim türü: örgün, yarı zamanlı ve açıköğretim
• Örgün eğitim:
Dönemlik öğrenim ücreti – 1750 €.
Eğitim süresi - 3 yıl (üç yıllık eğitim iki yılda da bitirilebilir fakat üç yıllık öğrenim ücreti ödenmektedir)
Başvuru – evrak teslimi ile
• Yarı zamanlı eğitim:
Dönemlik öğrenim ücreti – 1250 Euro
Eğitim süresi – 4 yıl (dört yıllık eğitim üç yılda da bitirilebilir fakat dört yıllık öğrenim ücreti ödenmektedir)
Başvuru – evrak teslimi ile
* NOT:
Dönemlik öğrenim ücreti her dönemin başında tam olarak ödenmektedir.

Çifte vatandaş olanlar ise yabancı öğrencilerin ödedikleri ücretin %50’sini öderler.
Çifte vatandaş olanlar ise yabancı öğrencilerin ödedikleri ücretin %50’sini öderler.
Beş yıl içinde tez savunmasını başaran öğrencinin tez savunma masrafları üniversite tarafından karşılanmaktadır. Beş yıldan sonra mezun olanlar ise tez savunma masrafları olan 1.200 Euro ödemek zorundadırlar.
Tüm doktora programlarının dili Bulgarca veya İngilizcedir.

Gerekli Evraklar:

1. Rektörlüğe sunulan dilekçe;
2. Yüksek lisans diplomasının fotokopisi (veya yüksek lisans tanınma sertifikası) ve not döküm belgesi;
* NOT:
- Yüksek lisans diplomasının fotokopisi ve not döküm belgesi Lahey konseyine üye bir ülke tarafından apostil edilmiş olmalıdır veya Bulgaristan Devletinin hukuki ilişkileri olduğu bir ülkenin dışişleri Bakanlığı tarafından onaylı olmalıdır.
- Apostil damgası, diplomayı ve not döküm belgesini veren ülke tarafından basılması gerekmektedir.
- Apostilli evraklar Bulgarcaya tercüme edilmelidir ve tercüme edilen nüshalar da Bulgaristan Konsolosluğu tarafından tasdiklenmelidir.
- Eğer tercüme Bulgaristan sınırları içinde yapılmış ise tercüme tasdiki Bulgaristan Dışişleri Bakanlığının konsolosluk şubesince de yapılabilir.
- Eğer diplomayı veren ülke Lahey konseyine tabi değil ise ve aynı zamanda bu ülke ile Bulgaristan arasında herhangi bir hukuki anlaşma yok ise tercüme ve legalizasyon genel kuralları geçerlidir.
3. Avrupa Ortak Dil Çerçevesine göre hazırlanmış B2 İngilizce Dil Sertifikası (öğretim dili İngilizce olan doktora programlarında öğrenim görecek öğrenciler için);
4. Sağlık belgesi – başvuru yapılmadan önceki 30 gün içerisinde alınmış olması gerekir;
5. Yayın listesi (varsa),
6. Nüfus cüzdanı fotokopisi,
7. İki adet fotoğraf,
8. CV,
9. Niyet mektubu.

• Başvuru ücreti – 105 €.

DOKTORA PROGRAMLARI:
• Eğitim Yönetimi
• Eğitim ve Öğretim Teorisi
• Özel Pedagoji
• Pedagoji Tarihi ve Bulgar Eğitim Sistemi tarihi
• Beden Eğitimi ve Antrenman Bilgisi Teorisi ve Metodolojisi
• Öğretim Metodolojisi (bilim dalı ve bölümlere göre – doğa bilimleri, matematik ve bilişim, Bulgar dili ve edebiyatı, ekipman ve teknolojiler, resim sanatı, müzik, sözlü sanat ve tiyatro)
• Anaokulunda Pedagojik Teknolojiler
• Edebiyat Tarihi ve Teorisi
• Bulgar Edebiyatı Tarihi
• Rus Edebiyatı ve Rus Milletler Edebiyatı
• Avrupa, Amerika, Afrika, Asya ve Avustralya Millî Edebiyatları
• Bulgar Dili
• Genel ve Karşılaştırmalı Dilbilimi
• Slav Dilleri
• Almanca
• İngilizce
• Folklor ve Etnoloji
• Çeviri Teorisi ve Pratiği
• Ortaçağ Tarihi
• Yeni ve En Yeni Genel Tarih
• Bulgaristan Tarihi
• Arkeoloji (Nümismatik ve Epigrafi dahil)
• Dokümantasyon, Arşiv, Paleografi, Tarih ve Kaynakça Bilimi
• Eski Tarih ve Trakoloji
• Felsefe Tarihi
• Sosyal Felsefe
• Çağdaş Felsefe Teorileri
• Sosyoloji
• Kültür Teorisi ve Tarihi
• Çalışma Psikolojisi ve Profesyonel Psikolojik Teşhis
• Pedagoji ve Psikoloji
• Siyaset Bilimi
• Sosyal Faaliyetlerin Organizasyon ve Yönetimi
• Halkla İlişkiler
• Bilgi Teknolojilerinin Halkla İlişkilerde Uygulanması
• İdare Hukuku ve İdari Yargılama
• Medeni Hukuk ve Aile Hukuku
• İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik
• Uluslararası Hukuk ve İlişkiler
• Ceza Hukuku
• Ceza Yargılaması
• Üretim Dışı Organizasyon ve Yönetim (Sosyal Yönetim)
• Finans, Para Hareketleri, Kredi ve Sigorta
• Ekonomi ve Yönetim (Endüstri)
• Üretim Dışı Organizasyon ve Yönetim (Sosyal-Kültürel Alanlar)
• Ekonomi ve Turizm Yönetimi
• İnorganik Kimya
• Organik Kimya
• Ekoloji ve Çevre Koruması
• Haritacılık
• Doğal Coğrafya
• İktisadi ve Sosyal Coğrafya
• Matematiksel Analizler
• Matematiksel İşlemler
• Matematiksel Modeller ve Uygulamaları
• Bilişim
• Logopedi
• Kineziterapi
• Koreografi
• Sahne Sanatları Teorisi ve Pratiği
• Sinema ve Televizyon Sanatları

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Daha fazla bilgi için: Stanislava Andonova, Müfettiş "Yabancı Öğrenciler"

Tel.: +359-73-588 598, + 359 882 484 866

e-mail: fsoffice@swu.bg

PDF Olarak İndir (11MB)